Giải pháp marketing cho trung tâm tiếng anh

tôi có một trung tâm tiếng anh. giờ tôi muốn làm pr thì pr như nào

Hỏi on 22/08/2018 trong danh mục Giáo dục.
Thêm bình luận
2 Câu trả lời

trước hết bạn cứ làm quanh khu của mình trước

Được trả lời on 22/08/2018.
Thêm bình luận

phải làm nghiên cứu thị trường trước đã

  1. nghiên cứu học sinh
  2. nghiên cứu học phí
  3. nghiên cứu giáo trình
  4. nghiên cứu đối thủ
Được trả lời on 22/08/2018.
Thêm bình luận

Câu trả lời của bạn

Bạn đồng ý với chính sách and của chúng tôi