Muốn bán nước mía nên chọn khu nào ?

Tình hình có ít tiền đủ bán nước mía

Hỏi on 22/08/2018 trong danh mục Dịch vụ.
  • Result

Select your answer - End in 07/09/2018

Bạn đồng ý với chính sách và điều khoản sử dụng and của chúng tôi.

Kết quả khảo sát (This poll was expired)

2 lựa chọn
50% Đống Đa
50% Chùa Láng
0% Kim Liên

Là người bình luận đầu tiên

Thêm bình luận